Senin, 14 November 2011

Kata Mutiara FR

Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan ketenangan . Mereka dibentuk melalui kesukaran, pantangan serta air mata. Ketika engkau mengalami sesuatu yang sangat berat dan merasa ditinggalkan sendiri dalam hidup ini, berserah kepada Allah SWT, tetapi bukan berarti kita pasrah sepenuhnya, ikhtiar menghadapi semua yang ada, berusaha dan berdoa membuat hidup ini lebih berprinsip.